Algemeen reglement

 • het is niet toegestaan om ongepaste artikelen te verkopen in de winkel. Onder ongepast verstaan we: pornografische artikelen, kopieën van artikelen die auteursrechtelijk zijn beschermd, gevaarlijke materialen als wapens, medicijnen, ontvlambare artikelen e.d., gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen, levende dieren

 • de verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij verkoop van zijn artikelen

 • Re-Love bvba is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens de huurperiode verloren gaan door brand, waterschade, inbraak, vandalisme, diefstal of andere overlast

 • Re-Love behoudt het recht om artikelen te promoten door ze te fotograferen en te gebruiken in sociale media.

 • Een huurperiode kan op elke dag dat Re-Love open is, beginnen. De artikelen mogen tijdens de eerste dag van de huurperiode worden binnen gebracht vanaf 10.00u tot maximum een uur voor sluitingstijd. De verkoper moet zich melden bij de kassa waar een medewerker deze zal verder helpen.

 • Het rek moet leeg zijn voor 17.00u op de laatste dag van de huurperiode. De niet opgehaalde artikelen worden door Re-Love te koop aangeboden in de goede doelenkast. De opbrengst hiervan gaat integraal naar het vooraf bepaalde goede doel.

 • De verkoper mag het rek inrichten zoals hij zelf wil. De artikelen moeten echter binnen de beschikbare ruimte passen. Er mogen geen artikelen in de gang op de grond of in een ander rek worden geplaatst. Artikelen die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door Re-Love verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. Re-Love verwacht dat deze artikelen dan worden opgehaald om eventueel later, wanneer er door verkoop meer beschikbare ruimte is op het gehuurde rek, terug geplaatst te worden.

 • De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen in het rek toevoegen. Dit kan zonder afspraak en kan tijdens de openingsuren.

 • Prijzen wijzigen zonder toestemming van de winkelmedewerkers wordt niet toegestaan. Doorstreepte prijzen zijn niet geldig. Een prijs wijzigen betekent steeds een nieuw label aanmaken. Contacteer hiervoor dus steeds een winkelmedewerker.

 

 • Indien een prijslabel zoek zou raken, kan het betreffende artikel niet verkocht worden. Re-Love zal zijn uiterste best doen om de juiste verkoper te vinden voor deze artikelen. Een goede omschrijving op het label vergemakkelijkt het zoekwerk. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, dan worden deze artikelen voor maximaal 1 week apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Na de opslagperiode worden de artikelen eigendom van Re-Love en zullen ze worden verkocht via de Goede Doelenkast

 • De opbrengst (-15% servicekosten) wordt steeds per overschrijving op de bankrekening van de verkoper overgemaakt. Uitbetalingen gebeuren dus nooit cash.

 • Re-Love behoudt het recht om een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper terugbetaald.